β2-adrenoceptor - Gs

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Homo sapiens

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gs

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

3.3 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

Dec. 16, 2020

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

ENDOGENOUS LIGANDS

noradrenaline, L-NOREPINEPHRINE, (-)-noradrenaline, (-)-adrenaline, Zn2+GPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Hydrophobic ICL2 P 138 34x50 G.H5 I 383 G.H5.15
Aromatic ICL2 F 139 34x51 G.S1 H 41 G.S1.02
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.S1 H 41 G.S1.02
Van-der-waals ICL2 F 139 34x51 G.S1 H 41 G.S1.02
Polar ICL2 Q 142 34x54 G.hns1 R 38 G.hns1.02
Hydrophobic ICL2 Q 142 34x54 G.hns1 R 38 G.hns1.02
Van-der-waals ICL2 Q 142 34x54 G.hns1 R 38 G.hns1.02
Hydrophobic ICL3 E 237 - G.h4s6 T 350 G.h4s6.03
Van-der-waals ICL3 E 237 - G.h4s6 T 350 G.h4s6.03
Hydrophobic ICL3 R 239 - G.hgh4 P 321 G.hgh4.11
Hydrophobic ICL2 P 138 34x50 G.H5 R 380 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 P 138 34x50 G.H5 R 380 G.H5.12
Polar ICL2 Q 142 34x54 G.HN Q 35 G.HN.52
Hydrophobic ICL3 F 240 - G.h4s6 T 350 G.h4s6.03
Van-der-waals ICL3 F 240 - G.h4s6 T 350 G.h4s6.03
Hydrophobic TM3 I 135 3x54 G.H5 L 388 G.H5.20
Aromatic TM3 R 131 3x50 G.H5 Y 391 G.H5.23
Hydrophobic TM3 R 131 3x50 G.H5 Y 391 G.H5.23
Hydrophobic TM5 E 225 5x64 G.H5 L 388 G.H5.20
Polar TM5 Q 229 5x68 G.H5 D 381 G.H5.13
Hydrophobic TM5 Q 229 5x68 G.H5 D 381 G.H5.13
Polar TM3 T 136 3x55 G.H5 Q 384 G.H5.16
Hydrophobic TM5 A 226 5x65 G.H5 L 393 G.H5.25
Hydrophobic TM5 A 226 5x65 G.H5 L 388 G.H5.20
Polar TM3 I 135 3x54 G.H5 Q 384 G.H5.16
Hydrophobic TM3 I 135 3x54 G.H5 Q 384 G.H5.16
Van-der-waals TM3 I 135 3x54 G.H5 Q 384 G.H5.16
Hydrophobic TM5 Q 229 5x68 G.H5 L 388 G.H5.20
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.H5 F 376 G.H5.08
Van-der-waals ICL2 F 139 34x51 G.H5 F 376 G.H5.08
Polar ICL2 S 143 34x55 G.HN Q 35 G.HN.52
Van-der-waals ICL2 S 143 34x55 G.HN Q 35 G.HN.52
Hydrophobic ICL4 R 328 - G.H5 E 392 G.H5.24
Van-der-waals ICL4 R 328 - G.H5 E 392 G.H5.24
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.H5 C 379 G.H5.11
Hydrophobic TM5 I 233 5x72 G.H5 L 394 G.H5.26
Van-der-waals TM6 T 274 6x36 G.H5 L 393 G.H5.25
Ionic TM5 K 232 5x71 G.H5 D 381 G.H5.13
Polar TM5 K 232 5x71 G.H5 D 381 G.H5.13
Van-der-waals TM5 K 232 5x71 G.H5 D 381 G.H5.13
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.H5 I 383 G.H5.15
Van-der-waals ICL3 R 239 - G.H4 R 342 G.H4.12
Hydrophobic TM3 I 135 3x54 G.H5 H 387 G.H5.19
Hydrophobic TM5 V 222 5x61 G.H5 L 393 G.H5.25
Van-der-waals TM5 V 222 5x61 G.H5 L 393 G.H5.25
Polar TM5 Q 229 5x68 G.H5 Q 384 G.H5.16
Van-der-waals TM5 Q 229 5x68 G.H5 Q 384 G.H5.16
Hydrophobic ICL2 T 146 - G.HN Q 35 G.HN.52
Van-der-waals ICL2 T 146 - G.HN Q 35 G.HN.52
Hydrophobic ICL2 Y 141 34x53 G.H5 H 387 G.H5.19
Polar TM3 A 134 3x53 G.H5 H 387 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 134 3x53 G.H5 H 387 G.H5.19
Van-der-waals TM3 A 134 3x53 G.H5 H 387 G.H5.19
Polar TM3 T 136 3x55 G.H5 R 380 G.H5.12
Van-der-waals TM3 T 136 3x55 G.H5 R 380 G.H5.12
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.S3 F 219 G.S3.03
Hydrophobic ICL2 S 143 34x55 G.hns1 R 38 G.hns1.02
Hydrophobic ICL3 F 240 - G.H4 D 343 G.H4.13
Van-der-waals ICL3 F 240 - G.H4 D 343 G.H4.13
Hydrophobic TM6 L 275 6x37 G.H5 L 393 G.H5.25
Van-der-waals TM6 L 275 6x37 G.H5 L 393 G.H5.25
Hydrophobic TM3 I 135 3x54 G.H5 Y 391 G.H5.23
Van-der-waals TM3 I 135 3x54 G.H5 Y 391 G.H5.23
Hydrophobic TM5 I 233 5x72 G.H5 R 385 G.H5.17
Van-der-waals TM5 I 233 5x72 G.H5 R 385 G.H5.17
Hydrophobic TM5 Q 229 5x68 G.H5 L 394 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.S3 V 217 G.S3.01
Polar TM5 S 236 5x75 G.H4 R 342 G.H4.12
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.H5 R 380 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 F 139 34x51 G.H5 R 380 G.H5.12
Hydrophobic TM6 A 271 6x33 G.H5 L 393 G.H5.25
Van-der-waals TM6 A 271 6x33 G.H5 L 393 G.H5.25
Hydrophobic ICL2 P 138 34x50 G.H5 Q 384 G.H5.16
Hydrophobic ICL3 E 237 - G.h4s6 Y 358 G.h4s6.20
Van-der-waals ICL3 E 237 - G.h4s6 Y 358 G.h4s6.20
Hydrophobic TM5 I 233 5x72 G.h4s6 Y 358 G.h4s6.20
Van-der-waals TM5 I 233 5x72 G.h4s6 Y 358 G.h4s6.20
Ionic ICL3 R 239 - G.H4 D 343 G.H4.13
Polar ICL3 R 239 - G.H4 D 343 G.H4.13
Hydrophobic ICL3 R 239 - G.H4 D 343 G.H4.13
Van-der-waals ICL3 R 239 - G.H4 D 343 G.H4.13
Hydrophobic TM6 K 267 6x29 G.H5 L 394 G.H5.26
Van-der-waals TM6 K 267 6x29 G.H5 L 394 G.H5.26
Polar ICL3 E 237 - G.S6 C 359 G.S6.01
Hydrophobic ICL3 F 240 - G.H4 R 347 G.H4.17
Van-der-waals ICL3 F 240 - G.H4 R 347 G.H4.17
Polar ICL3 E 237 - G.h4s6 S 349 G.h4s6.02
Polar TM5 Q 229 5x68 G.H5 R 385 G.H5.17
Hydrophobic TM5 Q 229 5x68 G.H5 R 385 G.H5.17
Van-der-waals TM5 Q 229 5x68 G.H5 R 385 G.H5.17
Hydrophobic ICL2 S 143 34x55 G.hns1 A 39 G.hns1.03
Van-der-waals ICL2 S 143 34x55 G.hns1 A 39 G.hns1.03
Hydrophobic ICL3 F 240 - G.H4 L 346 G.H4.16
Van-der-waals ICL3 F 240 - G.H4 L 346 G.H4.16
Polar TM6 T 274 6x36 G.H5 E 392 G.H5.24
Van-der-waals TM6 T 274 6x36 G.H5 E 392 G.H5.24