β2-adrenoceptor - Gs

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Homo sapiens

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gs

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

3.8 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

Dec. 16, 2020

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

LEVISOPRENALINE - Agonist chembl_ligand chembl_ligand pubchem

ENDOGENOUS LIGANDS

noradrenaline, L-NOREPINEPHRINE, (-)-noradrenaline, (-)-adrenaline, Zn2+GPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Hydrophobic ICL2 P 138 34x50 G.H5 I 383 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 P 138 34x50 G.H5 I 383 G.H5.15
Aromatic ICL2 F 139 34x51 G.S1 H 41 G.S1.02
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.S1 H 41 G.S1.02
Van-der-waals ICL2 F 139 34x51 G.S1 H 41 G.S1.02
Hydrophobic TM5 E 237 5x76 G.h4s6 T 350 G.h4s6.03
Van-der-waals TM5 E 237 5x76 G.h4s6 T 350 G.h4s6.03
Hydrophobic ICL2 P 138 34x50 G.H5 R 380 G.H5.12
Hydrophobic ICL3 F 240 - G.h4s6 T 350 G.h4s6.03
Van-der-waals ICL3 F 240 - G.h4s6 T 350 G.h4s6.03
Hydrophobic TM3 I 135 3x54 G.H5 L 388 G.H5.20
Aromatic TM3 R 131 3x50 G.H5 Y 391 G.H5.23
Hydrophobic TM3 R 131 3x50 G.H5 Y 391 G.H5.23
Van-der-waals TM3 R 131 3x50 G.H5 Y 391 G.H5.23
Polar TM5 Q 229 5x68 G.H5 D 381 G.H5.13
Van-der-waals TM5 Q 229 5x68 G.H5 D 381 G.H5.13
Hydrophobic TM5 A 226 5x65 G.H5 L 393 G.H5.25
Hydrophobic TM5 A 226 5x65 G.H5 L 388 G.H5.20
Polar TM3 I 135 3x54 G.H5 Q 384 G.H5.16
Van-der-waals TM3 I 135 3x54 G.H5 Q 384 G.H5.16
Hydrophobic TM5 Q 229 5x68 G.H5 L 388 G.H5.20
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.H5 F 376 G.H5.08
Van-der-waals ICL2 F 139 34x51 G.H5 F 376 G.H5.08
Hydrophobic ICL4 R 328 - G.H5 E 392 G.H5.24
Van-der-waals ICL2 S 143 34x55 G.HN Q 35 G.HN.52
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.H5 C 379 G.H5.11
Hydrophobic TM5 I 233 5x72 G.H5 L 394 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.H5 I 383 G.H5.15
Van-der-waals TM5 S 236 5x75 G.H4 L 346 G.H4.16
Hydrophobic TM5 V 222 5x61 G.H5 L 393 G.H5.25
Polar TM5 Q 229 5x68 G.H5 Q 384 G.H5.16
Van-der-waals TM5 Q 229 5x68 G.H5 Q 384 G.H5.16
Hydrophobic ICL2 Y 141 34x53 G.H5 H 387 G.H5.19
Polar TM3 A 134 3x53 G.H5 H 387 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 134 3x53 G.H5 H 387 G.H5.19
Van-der-waals TM5 L 230 5x69 G.H5 L 394 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 S 143 34x55 G.hns1 R 38 G.hns1.02
Hydrophobic ICL3 F 240 - G.H4 D 343 G.H4.13
Van-der-waals ICL3 F 240 - G.H4 D 343 G.H4.13
Hydrophobic TM6 L 275 6x37 G.H5 L 393 G.H5.25
Van-der-waals TM6 L 275 6x37 G.H5 L 393 G.H5.25
Hydrophobic TM3 I 135 3x54 G.H5 Y 391 G.H5.23
Van-der-waals TM3 I 135 3x54 G.H5 Y 391 G.H5.23
Hydrophobic TM5 I 233 5x72 G.H5 R 385 G.H5.17
Van-der-waals TM5 I 233 5x72 G.H5 R 385 G.H5.17
Hydrophobic TM5 Q 229 5x68 G.H5 L 394 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.S3 V 217 G.S3.01
Aromatic ICL2 F 139 34x51 G.H5 R 380 G.H5.12
Hydrophobic ICL2 F 139 34x51 G.H5 R 380 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 F 139 34x51 G.H5 R 380 G.H5.12
Hydrophobic TM6 A 271 6x33 G.H5 L 393 G.H5.25
Hydrophobic ICL2 P 138 34x50 G.H5 Q 384 G.H5.16
Hydrophobic TM5 I 233 5x72 G.h4s6 Y 358 G.h4s6.20
Hydrophobic ICL2 S 143 34x55 G.hns1 A 39 G.hns1.03
Hydrophobic ICL3 F 240 - G.H4 L 346 G.H4.16
Polar TM6 T 274 6x36 G.H5 E 392 G.H5.24
Hydrophobic TM6 T 274 6x36 G.H5 E 392 G.H5.24
Van-der-waals TM6 T 274 6x36 G.H5 E 392 G.H5.24
Hydrophobic TM6 K 270 6x32 G.H5 L 394 G.H5.26
Van-der-waals TM6 K 270 6x32 G.H5 L 394 G.H5.26