μ receptor - Gi1

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Mus musculus

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gi/o

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

2.5 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

Dec. 7, 2022

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

CHEMBL58362 - Agonist chembl_ligand pubchem

ENDOGENOUS LIGANDS

No endogenous ligands availableGPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Polar TM6 R 277 6x32 G.H5 L 353 G.H5.25
Van-der-waals TM6 R 277 6x32 G.H5 L 353 G.H5.25
Polar ICL3 R 263 - G.S6 I 319 G.S6.01
Van-der-waals ICL3 R 263 - G.S6 I 319 G.S6.01
Hydrophobic ICL2 L 176 34x54 G.H5 I 343 G.H5.15
Polar ICL2 R 179 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 R 179 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Van-der-waals ICL2 R 179 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic ICL3 M 264 - G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals ICL3 M 264 - G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 P 172 34x50 G.H5 I 343 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 P 172 34x50 G.H5 I 343 G.H5.15
Hydrophobic H8 D 340 8x47 G.H5 G 352 G.H5.24
Van-der-waals H8 D 340 8x47 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic TM2 T 101 2x37 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic ICL3 L 265 - G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals ICL3 L 265 - G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 V 173 34x51 G.H5 F 336 G.H5.08
Hydrophobic TM5 V 262 5x68 G.H5 D 341 G.H5.13
Van-der-waals TM5 V 262 5x68 G.H5 D 341 G.H5.13
Hydrophobic TM4 R 182 4x40 G.HN R 24 G.HN.48
Ionic ICL3 R 263 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Hydrophobic ICL3 R 263 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Van-der-waals ICL3 R 263 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Hydrophobic ICL2 P 172 34x50 G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals ICL2 P 172 34x50 G.H5 I 344 G.H5.16
Aromatic TM6 R 277 6x32 G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals TM6 R 277 6x32 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic TM6 M 281 6x36 G.H5 L 353 G.H5.25
Polar ICL3 R 263 - G.H5 D 341 G.H5.13
Hydrophobic ICL3 R 263 - G.H5 D 341 G.H5.13
Van-der-waals ICL3 R 263 - G.H5 D 341 G.H5.13
Polar ICL3 M 264 - G.H5 D 341 G.H5.13
Hydrophobic ICL3 M 264 - G.H5 D 341 G.H5.13
Van-der-waals ICL3 M 264 - G.H5 D 341 G.H5.13
Polar H8 E 341 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic H8 E 341 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Van-der-waals H8 E 341 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Ionic TM6 K 271 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Polar TM6 K 271 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Hydrophobic TM6 K 271 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Van-der-waals TM6 K 271 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Hydrophobic ICL2 L 176 34x54 G.S3 L 194 G.S3.01
Polar H8 N 342 8x49 G.H5 D 350 G.H5.22
Van-der-waals H8 N 342 8x49 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic TM5 M 255 5x61 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic TM6 I 278 6x33 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic ICL2 L 176 34x54 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Van-der-waals ICL2 L 176 34x54 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Polar TM4 T 180 4x38 G.HN E 28 G.HN.52
Hydrophobic TM4 T 180 4x38 G.HN E 28 G.HN.52
Hydrophobic H8 E 341 8x48 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic TM6 E 270 6x25 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Van-der-waals TM6 E 270 6x25 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Polar H8 N 342 8x49 G.H5 K 349 G.H5.21
Hydrophobic H8 N 342 8x49 G.H5 K 349 G.H5.21
Van-der-waals H8 N 342 8x49 G.H5 K 349 G.H5.21
Polar TM2 T 103 2x39 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM2 T 103 2x39 G.H5 C 351 G.H5.23
Van-der-waals TM2 T 103 2x39 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM5 L 259 5x65 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic TM6 I 278 6x33 G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic TM3 A 168 3x53 G.H5 C 351 G.H5.23
Van-der-waals TM3 A 168 3x53 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM3 R 165 3x50 G.H5 L 353 G.H5.25
Van-der-waals TM3 R 165 3x50 G.H5 L 353 G.H5.25
Polar TM3 A 168 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 168 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Van-der-waals TM3 A 168 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic TM3 V 169 3x54 G.H5 L 348 G.H5.20
Aromatic ICL3 R 263 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Hydrophobic ICL3 R 263 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Van-der-waals ICL3 R 263 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Hydrophobic H8 E 341 8x48 G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals H8 E 341 8x48 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic TM5 R 258 5x64 G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals TM5 R 258 5x64 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic TM6 I 278 6x33 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL3 M 264 - G.H5 L 348 G.H5.20
Van-der-waals TM4 R 182 4x40 G.HN E 28 G.HN.52
Hydrophobic ICL2 V 173 34x51 G.s2s3 D 193 G.s2s3.02
Hydrophobic ICL3 M 264 - G.H5 K 345 G.H5.17
Van-der-waals ICL3 M 264 - G.H5 K 345 G.H5.17
Hydrophobic TM6 N 274 6x29 G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals TM6 N 274 6x29 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 P 172 34x50 G.H5 T 340 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 P 172 34x50 G.H5 T 340 G.H5.12
Hydrophobic TM3 V 169 3x54 G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals TM3 V 169 3x54 G.H5 I 344 G.H5.16
Ionic ICL2 D 177 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Polar ICL2 D 177 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Hydrophobic ICL2 D 177 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Van-der-waals ICL2 D 177 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Hydrophobic ICL2 V 173 34x51 G.S3 L 194 G.S3.01
Hydrophobic TM5 L 259 5x65 G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic ICL3 L 265 - G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic ICL3 M 264 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Hydrophobic H8 N 342 8x49 G.H5 G 352 G.H5.24
Polar TM2 T 103 2x39 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic TM2 T 103 2x39 G.H5 D 350 G.H5.22
Van-der-waals TM2 T 103 2x39 G.H5 D 350 G.H5.22
Polar TM3 R 165 3x50 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM3 R 165 3x50 G.H5 C 351 G.H5.23
Van-der-waals TM3 R 165 3x50 G.H5 C 351 G.H5.23
Ionic ICL2 R 179 34x57 G.H5 D 350 G.H5.22
Polar ICL2 R 179 34x57 G.H5 D 350 G.H5.22
Polar ICL2 R 179 34x57 G.H5 N 347 G.H5.19